Siden er under konstruksjon og er derfor mangelfull:

Kontaktinformasjon:

Adresse:

Arkitektstua Mikkelsen AS

Postboks 231

3055 Krokstadelva

 

E-post:

ragnar@arkitektstua.no

post@arkitektstua.no

 

 

Varslede prosjekter:

Asbjørnsens vei 6

Vedlegg B 1 

Vedlegg D 2 

ENEBAKK

Nye boliger: Gnr. 6 bnr. 231

Skisse

Kartutsnitt

Situasjonskart

FASADER med terreng

Avfallsbod

Sportsboder

2-mannsbolig

3-mannsbolig

Parkeringskjeller 18 plasser

Søknad om dispensasjon